Är du intresserad av Lions Club Täby?


Lions Club Täby är en av c:a 46.000 Lions klubbar runt om i hela världen. Lions Club Täby har för närvarande 20 medlemmar. Vi samlar varje år in omkring 150.000 kr, och alla insamlade pengar går oavkortat vidare till olika former av hjälpverksamhet. Medlemmarna utgörs av personer som vill ägna en del av sin fritid att hjälpa medmänniskor i gemenskap med likasinnade personer under trivsamma former. Arbetet i klubben utförs helt ideellt och interna kostnader betalas genom årliga medlemsavgifter. Huvuddelen av arbetet i vår verksamhet sker i mindre arbetsgrupper/kommittéer (3-5 personer) med väldefinierade ansvarsområden inom ramen för klubbens hjälpverksamhet. En gång i månaden kallas medlemmarna till ett klubbmöte i vår klubblokal, där vi äter en måltid tillsammans och vanligtvis tar del av ett intressant föredrag från en inbjuden gäst. Därefter genomförs klubbens månadsmöte under ledning av klubbens President enligt en i god tid före klubbmötet distribuerad dagordning.

Ett axplock från klubbens hjälpverksamhet år 2019/2020:

  • Bidrag till psykiskt/fysiskt funktionsnedsatta i Täby

  • Bidrag till Kvinnojouren i Täby/Danderyd

  • Julgåvor till behövande i Täby

  • Stipendier till Täbybor som arbetar ideellt inom det sociala, kulturella eller idrottsliga området

  • Luciauppvaktning på äldreboenden i Täby

  • "Julklappssäck" för insamling av gåvor till behövande barn i Sverige och utomlands

  • Hjälp till syriska flyktingbarn i läger utanför Syriens gränser

  • Hjälp till flyktingbarn och -familjer i Täby

  • Bidrag till Lions Cancerforskningsfond och Lions katastroffond, som snabbt ska kunna aktivera hjälpinsatser i samband med stora naturkatastrofer

Om du är intresserad av vår verksamhet och vill komma till ett av våra möten kan du kontakta vår President Mats Velander på Mobil: 0702-26 15 48 eller Mail: mats.velander@telia.com

Du kan också följa vår verksamhet på Facebook.

Vårt motto är:  Träffas - Trivas -Tjäna

Skapa din hemsida gratis!