Lucia

03.03.2018

Lions Täby har en tradition att ordna luciatåg på Täbys äldreboenden. För några år sedan inleddes ett samarbete med musikklasserna på Futuraskolan i Täby. Musikklasserna ställer upp med lucia och tärnor. Luciatågen på ädreboendena är en mycket uppskattad aktivitet bland de äldre.