Kontaktpersoner

Stefan Hammar (Ordförende), 0703 84 30 28
Stefan Fahlgren (Sekreterare), Grindtorpsvägen 27, 18349 Täby, e-post: m.s.fahlgren@hotmail.com
Bertel Ösund (Kassör), klubbens bankgiro 5100-7326

Sammanträdeslokal: Scoutlokalen, Stockholmsvägen 128, Täby