Här berättar vi om genomförda och planerade aktiviteter

Lions Julkort

25.02.2018

Lions Club Täby ger varje år ut ett julkort med ett motiv från Täbys minnesmärken. Motivet 2017 var Täbys gamla kommunhus som nu är rivet.
En anledning till att kortet är så uppskattat är att det innehåller en jullott som ger mottagaren av julhälsningen även en möjlighet att vinna ett fint pris i julkortslotteriet.

Under närmare 20 år har Lions Täby tryckt upp en årskavalkad som gratis delas ut till hushållen i Täby. Annonser i skriften finansierar utgivningen. Från början var avsikten med skriften att sprida information om vår verksamhet .
Efterhand har sidantal och antalet annonser ökat vilket har inneburit att aktiviteten också ger ett betydande överskott...

Dagsverke

13.12.2017

När de stora butikerna i Arninge har olika typer av kampanjer brukar Lions Täby ofta hjälpa till. Det kan gälla att grilla korv, dirigera trafiken på parkeringen m.m. Arbetsinsatsen ger ett tillskott till vår kassa för hjälpverksamhet.

Skapa din hemsida gratis!