Dragningslista Jullotteri 2019

Vinstavhämtning görs hos vår Lionsmedlem Anders Haglund på följande adress:

Nickelvägen 2, 187 44 Täby belägen i Skarpäng

Mobil: 0703 10 63 11