Blankett för bidragsansökan

Lions Club Täby kan dela ut bidrag till personer som fyllt 18 år och som är bosatta i Täby eller har annan anknytning till Täby. Bidragets storlek är normalt 1000 - 2000 kronor men kan undantagsvis uppgå till 5000 kronor.

Bidraget skall vara ett begränsat stöd för tillfälliga behov och kan antingen ges in natura eller kontant.

Hur söker man bidrag?

Använd denna ansökningsblankett! Den finns för nedladdning på klubbens hemsida, www.taby.lions.se . Fyll i personuppgifter och avsett ändamål med bidraget.

Ansökan sändes till Lions Club Täby, c/o Stefan Fahlgren, Grindtorpsvägen 27, 183 49 Täby.

Ansökan

Namn:................................................................................................................

Födelsedatum:.........................................................................................................

Postadress:............................................................................................................

E-postadress och telefon: ............................................................................................

Beskriv ändamålet med önskat bidrag samt uppskattad kostnad:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Eventuell referensgivare till ansökan .........................................................................

...........................................................................................................................

Eventuellt kontantbidrag önskas utbetalat till (giro/bankkonto):

........................................................................................................................

Sökandes underskrift (ort, datum, namnteckning):

..........................................................................................................................