LIONS CLUB TÄBY

Internnummer: 018589. Distrikt 101-O


ANSÖKAN OM BIDRAG från Lions Club Täby

Vem kan söka bidrag och till vad?

Lions Club Täby kan ge bidrag till personer som bor i Täby eller har anknytning till Täby. Bidragets storlek är normalt 1000 - 2000 kronor men kan i undantagsfall uppgå till ett högre belopp. När det gäller barn med behov av ekonomisk stöttning utgår bidragen från klubbens fond (Isidor Anderssons Barnfond).

Hur söker man bidrag?

Använd gärna denna ansökningsblankett! Den finns för nedladdning på klubbens hemsida, www.taby.lions.se. Fyll i personuppgifter och ändamålet med bidraget.

Ansökan ska sändas till Lions Club Täby, c/o Mats Velander, Pauli väg 7, 184 42 Åkersberga.

Ansökan

Namn:................................................................................................................................

Födelsedatum:..............................................................................................................................

Vårdnadshavarens namn (om sökande är ett barn):...........................................................................

Postadress:...........................................................................................................................

E-postadress och telefon:.........................................................................................................

Beskriv vad ansökan avser och uppskattad kostnad:

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Önskat belopp:............................................................................................................................................................

Referensgivare:...........................................................................................

Eventuellt kontantbidrag önskas utbetalat till (giro/bank):...................................................................

..............................................................................................................

Komplettera gärna med intyg från skola, idrottsklubb eller annan organisation.

Underskrift (ort, datum, namnteckning)

.....................................................................................................................................

Genom att skriva under ovanstående uppgifter samtycker du till att Lions Club Täby hanterar uppgifterna. Inga delar av dessa förs utanför Lions Club Täby.