Välkommen till Lions Täby

Lions Club Täby är en av många lionsklubbar runt om i världen. Lions Täby har för närvarande 28 medlemmar. Vi samlar varje år in omkring  150 000 kr. Alla insamlade pengar går vidare till olika former av hjälpverksamhet. Medlemmarna arbetar helt ideellt och interna kostnader betalas med medlemsavgifter.

Exempel på hjälpverksamhet 2019/2020:

  • Bidrag till psykiskt/fysiskt funktionsnedsatta i Täby- Stipendier till Täbybor som arbetar ideellt inom sociala, kulturella eller idrottsliga området.
  • Luciabesök på äldreboenden i Täby.

  • "Julklappssäck" för insamling av gåvor till behövande barn i Sverige och utomlands.

  • Hjälp till Syriska flyktingbarn i läger utanför Syriens gränser.

  • Olika former av hjälp till flyktingbarn och flyktingfamiljer i Täby.

  • Bidrag till Lions katastroffond som snabbt ska kunna hjälpa till exempelvis vid stora naturkatastrofer.