Ungdomar i Täby


Stöd till ungdomar har hög prioritet för Lions Club Täby. Vi har därför under åren riktat en stor del av vår bidragsverksamhet till Täbyungdomar i olika åldrar.

Stöd till lokala ungdomsarrangemang. Vi ger verksamhetsstöd till olika typer av idrotts- och kulturarrangemang för ungdomar med funktionsnedsättning.

Individuellt stöd till ungdomar. Vi ger resebidrag till ungdomar, som önskar resa ut som volontärer eller delta i Lions internationella ungdomsutbyte (se http://www.lions.se/ye/index.htm). Vi ger även aktivitetsbidrag till ungdomar, som på hemorten verkar som ledare/inspiratörer för barn och ungdomar.

Fredsaffischtävlingen. Varje år arrangerar lionsklubbar över hela världen Lions fredsaffisch-tävling i lokala skolor och ungdomsgrupper. Konsttävlingen för barn uppmuntrar ungdomar i hela världen att uttrycka sin syn på fred. Under mer än 25 år har miljoner barn från nästan 100 länder deltagit i tävlingen. Temat för fredsaffischtävlingen 2014 – 2015 är "Fred, kärlek och förståelse". Elever som är 11, 12 eller 13 år gamla den 15 november kan delta i tävlingen. Intresserade bildlärare i Täby är välkomna att kontakta Lions Club Täby.

Övriga aktiviteter riktade mot barn och ungdom. Följande aktiviteter riktade mot barn och ungdom finns beskrivna på egna sidor:

  • Barnfonden

  • Mjukisdjur till sjuka och skadade barn

  • Cirkus Skratt

  • Lions Quest

  • Viking Camp

  • Julklappssäcken

 

< Tillbaka

Senast uppdaterad 2014-03-02
Webbansvarig: Bo Andersson