Stora stipendiet från Lions Club Täby

 

Sök stipendium, se länken:

2017-Stipendium\STIPENDIUM.pdf

 

1990 beslutade Lions Club Täby att utlysa ett årligt stipendium riktat till personer boende eller verksamma inom Täby Kommun. Stipendiebeloppet skall uppgå till max 15000 kronor.

Målet med stipendiet är att visa uppskattning för speciellt framstående ideella insatser.

Inriktningen formulerades på följande sätt:

  • Kulturella, sociala eller idrottsliga insatser inom t. ex. ungdomsverksamhet.
  • Stipendiet avser ideell verksamhet som bedrivs i Täby kommun eller av person bosatt i Täby.
  • Stipendiet kan tilldelas enskild person eller grupp av personer.
  • Stipendiets storlek kan uppgå till 15000 kr.
  • Stipendiet kan utlysas i lokaltidningen samt genom kommunens kanaler.
  • Stipendiekandidater kan också föreslås av Lionmedlemmar eller tas fram genom aktivt sökande av stipendiekommittén.

Varje år tillsätts en stipendiekommitté som handlägger alla frågor och beslut beträffande årets stipendium. Kommittén består av årets samt föregående års Lion President samt tre personer som väljs av klubben.Här följer en sammanställning över stipendier som hittills delats ut

År Stipendiat Inriktning Stipendie-
summa kr
Kommitté-
ordförande
Utdelnings-
plats
1991 Karin Gillgren Scoutverksamhet 5000 Sören Eriksson Täby Galopp
Anna Wiström Droginfo 5000
1992 Vuxna i Täby (A Hansson) Ungdomsstöd 5000 Sören Eriksson Klubbmöte
Gunnar Blomberg 5000
1993 David Lundblad 5000 Leif Bäckström
Mats Randér Ungdomsverksamhet 5000
1998 Catharina Högström 10000 Åke Sörberg
2000 Gustav Hansson Fotodokumentation 10000 Bertel Ösund Täby Centrum
2004 Lars Nylander Missbruksvård 7500 Sören Eriksson Tible Teater
Staffan Nylander Ungdomsidrott 7500
2005 Ann-Sofi Pettersson Handikappfrågor 15000 Roland Johansson Täby Centrum
2006 Linus Dunkers U-hjälp 7500 Sören Magnusson Täby Centrum
Maria Nordgren Fotboll-funktionshindrade 7500
2007 Eva Arvidsson Möten för människor från andra kulturer 7500 Stefan Hammar Täby Centrum
Göran Andersson TIS - Fotboll 7500
2010 Anton Rosenberg Dans 10000 Kurt Bäckström Täby Centrum
2011 Kristoffer Lundin Baskettränare/ledare 10000 Ingemar Olsson Täby Centrum
2012 Heidi Schmidt Diskus 10000 Carl-Olof Gillgren Täby Centrum
2012 Lars Estreen Ledare TIS Innebandy 5000 Carl-Olof Gillgren Täby Centrum
2013 Frank Troberg Ledare Täby Judo 5000 Bertil Ericsson Täby Centrum
2013 Herman Karlsson Ledare Täby Judo 5000 Bertil Ericsson Täby Centrum
2014 Maria Resare Kulturområdet 5000 Anders Haglund Täby Centrum
2014 Anders Asp Kulturområdet 5000 Anders Hagllund Täby Centrum
2014 Khalid Al-alwani Sociala insatser 2000 Anders Haglund Täby Centrum

< Tillbaka

Senast uppdaterad 2016-12-09
Webbansvarig: Bo Andersson