Lions Quest

 

Lions Quest  -  Tillsammans

Lions Quest innehåller ett material som lärare kan använda i utbildningen inom området etik och livskvalitet. Det kommer ursprungligen från USA men finns nu i ett 50-tal länder. Materialet har översatts och bearbetats till respektive lands kultur. I Sverige har läromedlet fått namnet ”Tillsammans”.

Lions Quest introducerades i Sverige 1987. Fram till idag har uppemot 25000 lärare och annan skolpersonal inom grundskolan utbildats i läromedlet. Åtskilliga lärare i Täby har under dessa år genomgått utbildningen.

Den 14 april 2008 arrangerade Lions Club Täby en informationsträff om Lions Quest och läromedlet Tillsammans för rektorer och skolledare i Täby och andra norrortskommuner. Träffen har redan resulterat i att Täby Friskola beslutat att successivt utbilda all personal inom detta viktiga område. Ett första steg togs den 12-13 mars 2009 då all fritidspersonal på skolan genomgick utbildningen.

Läromedlet Tillsammans vänder sig till barn och ungdom från förskoleklass till skolår 9. Det vänder sig också till föräldrar, lärare och annan skolpersonal och är väl anpassat till den senaste läroplanen för grundskolan. Läromedlets innehåll är utformat för att uppmuntra och stärka ett positivt beteende.

I Norge har gjorts en relativt stor utvärdering av materialet som där heter ”Det er mitt valg”. Utvärderingen pekar på ett mycket gott mobbningsförebyggande resultat. Även i Sverige har gjort ett antal utvärderingar med gott resultat dock ingen så omfattande som den norska. Skolverket har emellertid helt nyligen meddelat att man skall göra en utvärdering av ett antal antimobbningsprogram inklusive Tillsammans.

För mer information, klicka på länken: http://www.lions-quest.se/ eller kontakta Bertil Ericsson på: 08-51050044 / E-post: bertileson@swipnet.se.

Tillbaka

Senast uppdaterad 2011-11-14
Webbansvarig: Bo Andersson